Sztuka od zawsze miała dar przenikania i wzajemnego dopełniania się. Każdy może pojmować ją według subiektywnego odczucia, a mimo wszystko pierwotna istota przekazu zostaje w nienaruszonym stanie. Projekt Tribute to ks. Twardowski jest kolejnym na to dowodem. Twórczość ks. Jana Twardowskiego to cenne zbiory traktujące o życiu, przekazane w niezwykły, a zarazem czytelny sposób. Kierują…