Wielki Piknik Historyczny – Królewska Wola /18.06/ Park Moczydło

„Królewska Wola. Tutaj wybierano królów”

 

Aktywna sobota – muzyka, tańce oraz wiele ciekawych atrakcji w Parku Moczydło.

W programie:
✔ pokazy konne husarzy, musztry wojsk zaciężnych i polskich;
✔ walki na broń białą i palną, pokazy artyleryjskie z armatami;

✔ muzykanci i kuglarze, pokazy tańców dawnych, turnieje zabaw plebejskich, pokazy sokolnicze;
✔ wielka bitwa z udziałem grup rekonstrukcyjnych;
✔ obozowisko historyczne, stanowiska konkursowe i edukacyjne;
✔ szlachecka karczma i jarmark staropolski z dawnym rzemieślnictwem;
✔ bicie pamiątkowej monety.

Harmonogram:
13:00 Otwarcie imprezy.
13:30 Pokazy flagarstwa „sbanderiatorii”
14:00 Królewski przegląd wojsk Rzeczypospolitej
15:00 Pokaz i nauka tańców dawnych
15:30 Sokolnictwo – jak polowali Królowie cz. 1
16:00 Pokazy kawaleryjskie
16:30 Pokaz i nauka tańców dawnych
17:00 Inscenizacja akt 1. – „Powstanie Chmielnickiego”
17:30 Historyczne pojedynki
18:00 Musztra piechoty
18:30 Pokazy artyleryjskie
19:00 Pokazy i nauka tańców dawnych
19:30 Sokolnictwo – jak polowali Królowie cz.2
20:00 Inscenizacja akt 2. – „bitwa pod Beresteczkiem”
21:00 Koncert muzyki dawnej
21:30 Teatr ognia
22:00 Zakończenie imprezy


Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1080664685333849/

Wielki piknik historyczny w Parku Moczydło:
„Królewska Wola. Tutaj wybierano królów”
18 czerwca 2016 roku, godz. 13-22.Grafika ze strony www: https://www.facebook.com/events/1080664685333849/

Dodaj komentarz